Online verkopen onder de Belgische wetgeving na 10 mei 2010

Vernieuwde wetgeving

Online verkopen gaat vanaf 10 mei 2010 iets vlotter, aangezien dan de nieuwe wetgeving van kracht gaat in verband met marktpraktijken en bescherming van de consument in België. Deze wet werd op 6 april 2010 opgesteld en verscheen op 12 april 2010 in het Belgisch staatsblad en volgt de vorige Wet handelspraktijken op. De originele publicatie vindt u hier.

Deze nieuwe wetgeving heeft als doel de eerlijke concurrentie tussen handelaars te stimuleren en oneerlijke marktpraktijken aan banden te leggen. Daarnaast bevat de wet ook een luik rond de bescherming van de consument.

Online verkopen valt onder Verkoop op afstand

Wat we vandaag zullen bespreken gaat over verkoop op afstand, zoals het online verkopen van producten of diensten (eCommerce) aan consumenten.

Ook postorder en telefonische verkopen vallen onder de noemer verkoop op afstand.

Business to Consumer

Belangrijk op te merken is dat deze wetgeving betrekking heeft op verkopen tussen handelaar en consument. Handelaren ondereen kunnen dus afwijken hiervan.

Onder consument verstaat de wet:

 • Een natuurlijk persoon
 • Koopt voor niet-beroepsmatig gebruik
 • Op de markt gebrachte producten of diensten

Verlenging van de bedenktijd van de consument

Nadat een consument een bestelling geplaatst heeft, beschikt hij over het recht om zich te bedenken, de aankoop te annuleren en zijn geld terug te krijgen.

In België was deze bedenktijd voor 10 mei slechts 7 werkdagen.

Na 10 mei 2010 wordt deze bedenktijd verlengd tot 14 kalenderdagen (niet werkdagen in dit geval!) vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Met deze verlenging volgt België nu de Europese richtlijn.

Kenmerken van het herroepingsrecht

 • De consument hoeft geen reden op te geven
 • De consument kan geen boete opgelegd worden
 • De consument hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen
 • De consument moet zijn geld terug krijgen binnen de 30 dagen na het inroepen van het verzakingsrecht

Inlichten van de consument

De verkoper is verplicht de consument in te lichten over het bestaan van dit herroepingsrecht, en dit op 2 manieren: via zijn website en via een tekst die de consument te zien krijgt na de aankoop.

Via de website

De verkoper dient de bedenktijd en het herroepingsrecht te bespreken op zijn website. Vaak wordt dit gedaan op een pagina rond klantenservice. De klant kan deze pagina zelf opzoeken, wanneer hij dit wenst.

U dient te beschrijven:

 • Dat het herroepingsrecht van de consument bestaat
 • De voorwaarden van dit recht
 • De wijze waarop de consument dit recht kan uitvoeren

Na de aankoop

Na de aankoop moet de verkoper zijn klant aan het herroepingsrecht herinneren. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals het automatisch versturen van een email na de aankoop, het meegeven van een folder in het postpakket of door op de factuur een vermelding te plaatsen hiernaar.

Dit is de letterlijke vermelding die de verkoper moet gebruiken:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Deze vermelding is onderworden aan volgende vormgeving:

 • Moet op het voorblad staan
 • In het vet gedrukt zijn
 • In een apart kader staan

Uitzonderingen

Voor een aantal producten en diensten kan de klant echter niet afzien van zijn aankoop. De belangrijkste hieronder zijn:

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
 • Goederen te snel kunnen bederven of verouderen
 • Audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd.
 • Dagbladen, tijdschriften en magazines

Behoort een product tot deze categorie, dan dient u in plaats van de consument te herinneren aan zijn herroepingsrecht, de volgende melding te plaatsen op dezelfde manier als u dit herroepingsrecht vermeldt (dus ook vetjes en in een kader):

De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien.

Praktisch voorbeeld

Uw klant bestelt een koelkast online op dinsdag 1 juni 2010. De dag nadien verstuurt u die, en de klant ontvangt de koelkast op 3 juni in de ochtend. De bedenktijd begint te lopen de dag nadien, 4 juni dus. Tellen we daar 14 kalenderdagen bij, dan heeft hij tot vrijdag 18 juni om van zijn aankoop af te zien en zijn geld terug te eisen.

Op maandag 14 juni beslist de klant dat hij deze koelkast niet meer wenst. Hij meldt dit aan u, waarop u de koelkast terug komt halen. De kosten voor de ophaling worden betaald door hem, maar u betaalt de klant wel het volledige bedrag terug van de koelkast binnen de 30 dagen na zijn melding.

Voorafbetaling is nu toegestaan

Volgens de oude wetgeving was het niet toegestaan om de klant te doen betalen vóór het verlopen van de bedenktijd. In de praktijk was dit echter niet doenbaar, en werd deze wet dan ook niet nageleefd. U moest namelijk uw goederen opsturen op uw kosten en risico, wachten tot na de bedenktijd van 7 werkdagen en pas dan (als u geluk had) kon u uw klant vragen om te betalen.

Deze manier van werken is sinds 10 mei 2010 volledig verleden tijd. Het is nu wel toegelaten de betaling volledig of gedeeltelijk te vragen op moment van de bestelling.

Online Solden

Vroeger was het enkel toegestaan solden aan te bieden binnen de lokalen waar uw verkoop normaal plaatsvindt. Ze waren dus gebonden aan uw fysieke winkel.

Deze regel is nu echter vervallen, en stelt u in de mogelijkheid om ook solden op uw webshop aan te bieden. Het is echter wel noodzakelijk dat u de gesoldeerde producten al eerder verkocht. Of dit online was of in uw fysieke winkel maakt niet uit.

Omgekeerd kunt u ook producten die gesoldeerd staan op uw website, maar niet in uw fysieke winkel, overbrengen naar uw fysieke winkel en daar aanbieden aan de verlaagde prijs.

De kortingsactie mag maximaal 30 dagen duren, voordat ze als normale prijs wordt gezien. Uitzondering hierop is een wettelijke uitverkoop.

Zoals bij alle kortingen bent u verplicht de referentieprijs te vermelden, of berekenbaar voor te stellen en de datum. De referentieprijs of de “normale prijs” is de laagste prijs waaraan het product stond in de laatste maand. Voorheen moest deze prijs ook constant zijn. Dit is nu verleden tijd. Wel moet het product al zeker 1 maand in uw assortiment zitten.

Wanneer u echter een nieuw product hebt, en dit aan een lagere prijs wenst aan te bieden kunt u gebruik maken van de introductieprijs. Zo hoeft u dit product niet 1 maand in assortiment te hebben, om het dan later te kunnen afprijzen.

Deze introductieprijs is onmiddellijk van kracht, maar heeft wel als voorwaarde dat u de toekomstige prijs aangeeft met bijhorende datum.

Koppelverkoop

Koppelverkoop is nu officieël toegestaan, en er zijn ook tal van manieren om dit uit te voeren. Bijvoorbeeld:

 • Korting bij een bestelling boven een bepaald totaalbedrag
 • Gezamenlijke actie in samenwerking met andere handelaren (denk aan de mogelijkheden!)
 • Sturen van emails met kortingen, die de klanten ook mogen doorsturen naar vrienden
 • Kortingsbonnen die geldig zijn na het invullen van uw gegevens (zoals emailadres)
 • Digitale kortingsbon voor de volgende aankoop

Voor het gebruik van de digitale kortingsbonnen zijn wel enkele vereisten zoals het vermelden van de uitgever, het terugbetaalde bedrag, de geldigheidsduur (tenzij onbeperkt) en eventuele andere regels en voorwaarden voor de terugbetaling.

Het is ook niet meer vereist om uw zaak in te schrijven bij de FOD Economie om deze kortingstitels te mogen uitgeven.

Verbod op standaard-opties bij webwinkels

Ondanks de versoepeling van de meeste regels, is er wel een verbod bijgekomen, namelijk het verbod op standaard-opties (of default-opties) bij het plaatsen van een online bestelling. Hiermee bedoelt men dat het niet meer toegelaten is dat u als online winkelier een aantal extra producten standaard gaat aanvinken bij het bestellingsproces.

Wenst u verwante producten aan te raden aan uw klant, dan moeten deze opties standaard afgevinkt zijn. De klant zal ze, indien gewenst, zelf aanvinken.

Conclusie

De nieuwe wetgeving heeft ons grotendeels verrast en was een zeer welkome aanpassing. Te lang stond België achter op online verkoop en eCommerce omwille van rigide wetgeving.

Gelukkig is dit nu verleden tijd.

Wil uw bedrijf ook online verkopen?

Storefront BVBA is specialist in het bouwen van Magento eCommerce webshops. Magento webshops hebben veel mogelijkheden, zijn duurzaam en vormen een goede investering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij onze uiterste best gedaan hebben om deze wetgeving voor u duidelijk voor te stellen en wij onze informatie uit betrouwbare bronnen hebben, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze tekst. U kunt best de wet uit het staatsblad zelf doorlezen, of juridisch advies inwinnen (bvb via het Unizo Service Center) als u van plan bent te gaan verkopen online.

Indien u bijkomstige informatie heeft, gelieve deze onderaan te schrijven. Wij werken dit artikel steeds bij met de meest correcte gegevens.

 1. Voordeelton.nl says

  Het is goed dat er op gelet wordt dat de handel online eerlijk en goed gaat !!

 2. Jos smeets says

  Praktisch voorbeeld
  Als uw klant dus een koelkast online bestelt op dinsdag 1 juni 2010, begint de bedenktijd te lopen de dag nadien. Tellen we daar 14 kalenderdagen bij, dan heeft hij tot woensdag 16 juni om van zijn aankoop af te zien en zijn geld terug te eisen.

  Op maandag 14 juni beslist de klant dat hij deze koelkast niet meer wenst. Hij meldt dit aan u, waarop u de koelkast terug komt halen. De kosten voor de ophaling worden betaald door hem, maar u betaalt de klant wel het volledige bedrag terug van de koelkast binnen de 30 dagen na zijn melding.

  Is foutief. De bedenktijd gaat pas lopen op de dag nadat de goederen geleverd zijn en niet waarop ze besteld zijn.

  • says

   Dankjewel Jos voor jouw bijdrage. Ik zal die even laten verifiëren en daarop terugkeren.

  • says

   Inderdaad, het praktisch voorbeeld was verkeerd. Enkele paragrafen eerder stond het wel correct: de bedenktijd loopt vanaf de dag na de levering voor 14 kalenderdagen.

   Hieronder nog even de wettekst voor wie geïnteresseerd is:

   DE HERROEPINGSTERMIJN EN HET HERROEPINGSBEDING
   Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste veertien kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan beëindigen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Alleen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden (door de consument naar de onderneming) vallen ten laste van de consument. Deze kosten kunnen evenwel niet ten laste van de consument worden gebracht indien het geleverde product of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod of indien de verkoper zijn informatieverplichtingen niet heeft vervuld. In dat geval moeten ook de terugzendingskosten door de onderneming gedragen worden.
   Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt vóór het verstrijken van de termijn. Het is dus niet noodzakelijk dat de onderneming de herroeping reeds ontvangt binnen de herroepingstermijn. Noot: de consument moet kunnen bewijzen dat hij tijdig de onderneming in kennis heeft gesteld van zijn herroeping. De termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht start voor producten de dag na de levering aan de consument en voor diensten de dag na het afsluiten van de overeenkomst of de dag waarop de informatieverplichting wordt voldaan, zo daaraan wordt voldaan na het afsluiten van de overeenkomst, mits deze termijn geen drie maanden overschrijdt.
   Indien de verkoper niet aan de informatieverplichting heeft voldaan bedraagt de herroepingstermijn drie maanden. Deze termijn van 3 maanden start voor producten de dag van de levering aan de consument en voor diensten de dag van
   het afsluiten van de overeenkomst.
   Indien binnen deze termijn van drie maanden de verplichte inlichtingen verstrekt worden, begint de termijn van veertien kalenderdagen te lopen de dag van de ontvangst van de inlichtingen.
   Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, beginnen de herroepingstermijnen te lopen de dag na de eerste levering.

 3. LoLa says

  Hoe it het met goederen die pas gemaakt worden na bestelling zoals bv werkjes uit klei, schilderij, etc…. Is ook hier de 14 dagen niet tevreden/geld terug garantie van toepassing?

 4. Helene says

  Als een klant in een online winkel een product koopt aan een lagere prijs dan de oorspronkelijke prijs, tijdens de solden dus. Heeft de klant dan ook 14 dagen bedenktijd?

  • says

   Volgens mij heeft de prijs geen effect op de bedenktijd, maar mogelijk zijn er wel uitzonderingen voor de soldenperiode. Net als in sommige winkels geen retours aanvaard worden tijdens de solden. Echter, ben ik geen juridisch expert, en kunt u zich voor de meest accurate informatie best richten tot iemand meer vertrouwd in dit soort zaken.

 5. Yannick says

  Heeft er iemand een idee hoe dit verloopt voor een bvba?
  Ik bedoel als een bvba iets besteld online en deze ziet hier vanaf na een paar dagen.
  Kan deze bestelling dan geannuleerd worden?

  • woutersamaey says

   Hi Yannick,
   Een BVBA is geen particulier, en geniet dus niet deze rechten. Je kunt best de algemene voorwaarden of de verkoopsvoorwaarden nalezen van de leverancier.

 6. Steven says

  Ik heb ergens gehoord/gelezen dat een webwinkel ook een fysiek adres moet hebben. Is dit fysiek adres ook verplicht zijn waren te hebben?

  • woutersamaey says

   Hi Steven,

   Elke webwinkel is een bedrijf en heeft dus een adres waarop de zaak geregistreerd staat, maar een traditionele winkel is zeker niet nodig. Je kan even goed verkopen vanuit je eigen woning en de producten rechtstreeks uit China laten opsturen.

 7. Rinus Motmans says

  Wat indien een pakket niet werd ontvangen, maar dat er wel werd getekend voor ontvangst. Valsheid in geschrifte en waarschijnlijk ook diefstal. Wie wordt er hier aansprakelijk gesteld, de koerierdienst of onlineshop?
  Welke stappen kan ik ondernemen om alsnog mijn pakket te verkrijgen?

  • says

   De winkelier is steeds verantwoordelijk voor de goeie aflevering van het pakket, maar mogelijk heeft de winkelier een extra verzekering die hem hierbij zal helpen of heeft hij afspraken gemaakt met de transporteur. Ook u, als klant kan extra verzekerd zijn voor de goeie ontvangst als u bvb betaald heeft met een MasterCard Gold of Visa Gold. Deze kaarten bieden een extra verzekering op de verzending bij online aankopen, hoewel u die in de regel niet nodig hebt aangezien het uw verantwoordelijkheid niet is.

 8. Peter says

  Hallo, mooi artikel.
  Ik heb een vraag: vallen bomen en planten onder de uitzonderingen? Ze zijn namelijk bederfbaar van aard. Bovendien worden ze per bestelling gerooid, ze kunnen niet zomaar teruggeplaatst worden zonder schadeverlies te lijden.
  Bedankt.

  • says

   Dag Peter,

   Als u bomen verkoopt en ze niet kunt terugnemen, zou ik dit duidelijk vermelden op de website voor de klant zijn aankoop doet. Ik kocht zo onlangs ook enkele potten verf, en merkte op dat de verkoper een sticker gekleefd had op het deksel met deze vermelding. Dat is ook logisch, want de verf was gemengd en dus niet terugneembaar.

   Tot slot, als u echt 100% zeker wil zijn en uzelf indekken, dan neemt u best contact op met een jurist of advocaat. Als webshop bouwer kan ik u maar beperkt vrijblijvend informeren.

 9. Joris says

  Hoe zit het met reizen?
  Als ik nu in januari boek voor een vertrek in juli, hoe zit het dan met de bedenktermijn?
  Wanneer begint deze te lopen?

Contact

Bedrijfsgegevens

Storefront BVBA
Henri Dunantlaan 84
B-8930 Menen
België

BTW: BE 0837.434.751
IBAN: BE52 3850 4424 6009

Telefoon

+32 56 89 42 05 (België)

+31 202 61 67 15 (Nederland)

Heb je een vraag?